Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence z dne 14. februarja 2007 - Geert Haelterman in drugi proti Komisiji

(Zadeva F-102/06)1

Jezik postopka: francoščina

Predsednik drugega senata je odredil izbris zadeve.

____________

1 - UL C 261, 28.10.2006, str. 35.