Language of document :

Prasība, kas celta 2006. gada 4. septembrī - Blank u.c. pret Komisiju

(lieta F-103/06)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Klaus Blank (St. Stevens-Woluwe, Beļģija) un citi (pārstāvji - S. Rodrigues un C. Bernard-Glanz, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītāju prasījumi:

atcelt iecēlējinstitūcijas atteikumu 2005. paaugstināšanas gada ietvaros iekļaut prasītājus A*10 pakāpē paaugstināmo ierēdņu sarakstā, kā šāds lēmums netieši izriet no 2005. gada 23. novembra administrācijas informācijas Nr. 85-2005;

norādīt iecēlējinstitūcijai uz apstrīdēto lēmumu atcelšanas sekām un it īpaši uz to, ka prasītāju pakāpes ir jāpārkvalificē attiecīgi A*10 pakāpē ar atpakaļ ejošu spēku kopš 2005. gada 1. marta;

pakārtoti, attiecībā uz vienu prasītāju, pirmkārt, uzdot atbildētājai atzīt, ka viņš nākamajā paaugstināšanas reizē ir paaugstināms attiecīgi A*10 pakāpē un, otrkārt, piespriest atlīdzināt zaudējumus, kas šim prasītājam nodarīts, nepaaugstinot viņu amatā A*10 pakāpē kopš 2005. gada 1. marta;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Savu prasību pamatojumam prasītāji atsaucas uz ļoti līdzīgiem pamatiem, kādi ir norādīti lietā F-45/06 1.

____________

1 - OV C 143, 17.06.2006., 39. lpp.