Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu zo 16. septembra 2010 - Blank a i./Komisia

(vec F-103/06)1

Jazyk konania: francúzština

Predseda prvej komory nariadil výmaz veci.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 261, 28.10.2006, s. 35.