Language of document :

Hogere voorziening ingesteld op 19 november 2020 door International Management Group (IMG) tegen de beschikking van het Gerecht (Zevende kamer) van 9 september 2020 in zaak T-645/19, IMG/Commissie

(Zaak C-619/20 P)

Procestaal: Frans

Partijen

Rekwirante: International Management Group (IMG) (vertegenwoordigers: L. Levi, J.-Y. de Cara, avocats)

Andere partij in de procedure: Europese Commissie

Conclusies

de beschikking van het Gerecht van 9 september 2020 in zaak T-645/19 vernietigen;

de zaak derhalve terugverwijzen naar het Gerecht voor een uitspraak over het verzoek tot nietigverklaring en de schadevordering;

verweerster verwijzen in alle kosten van eerste en tweede aanleg.

Middelen en voornaamste argumenten

Ter ondersteuning van haar hogere voorziening betoogt rekwirante dat het Gerecht in de bestreden beschikking blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat de brief van 18 juli 2019 geen voor beroep vatbare handeling is.

____________