Language of document :

2012. október 19-én benyújtott kereset - Flughafen Lübeck kontra Bizottság

(T-461/12. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Flughafen Lübeck GmbH (Lübeck, Németország) (képviselők: M. Núñez Müller, J. Dammann de Chapto és T. Becker ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

-    semmisítse meg az SA.27585 (2012/C) (2012/NN) és SA.31149 (2012/C) (korábbi 2012/NN) állami támogatásokra vonatkozóan az EUMSZ 108. cikk (2) bekezdése szerinti hivatalos vizsgálati eljárás megindításáról szóló, 2012. február 22-i bizottsági határozatot (HL 2012. C 241., 56. o.) annyiban, amennyiben e határozat a hivatalos vizsgálati eljárást a felperes 2006. évi díjszabása tekintetében megindította;

-    a fenti pontban említett határozatot semmisítse meg annyiban, amennyiben e határozat a 659/1999/EK rendelet 10. cikkének (3) bekezdése alapján a Németországi Szövetségi Köztársaságot arra kötelezi, hogy válaszolja meg a Bizottság az abban foglalt, a felperes 2006. évi díjszabására vonatkozó információnyújtási rendelkezését.

-    a Bizottságot kötelezze az eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes hat jogalapra hivatkozik.

Első jogalap: a Németországi Szövetségi Köztársaság védelemhez való jogának megsértése

Az első jogalap keretében a felperes úgy érvel, hogy a Bizottság megsértette a Németországi Szövetségi Köztársaság védelemhez való jogát, amikor a díjszabás vonatkozásában megindította a hivatalos vizsgálati eljárást, anélkül hogy az előzetes vizsgálati eljárás tárgyát képezte volna. A felperes ezzel kapcsolatban kifejti, hogy a Törvényszék ítélkezési gyakorlata szerint hivatkozhat a Németországi Szövetségi Köztársaság védelemhez való jogának megsértésére, amely jogsértés a megtámadott határozat (részleges) megsemmisítését eredményezi.

Második jogalap: az alapos és pártatlan vizsgálatra vonatkozó kötelezettség megsértése

A második jogalappal a felperes úgy érvel, hogy a Bizottság megsértette az alapos és pártatlan vizsgálatra vonatkozó kötelezettségét, amikor a díjszabás vonatkozásában megindította a hivatalos vizsgálati eljárást, anélkül hogy a Szövetségi Köztársaságnak vagy a felperesnek lehetőséget adott volna arra, hogy az előzetes vizsgálati eljárásban állást foglaljon azzal kapcsolatban, hogy a díjszabás állítólag sérti a támogatásokra vonatkozó jogot.

Harmadik jogalap: az EUMSZ 108. cikk (2) és (3) bekezdésének, valamint a 659/1999 rendelet 4., 6. cikkének és 13. cikke (1) bekezdésének megsértése

A harmadik jogalappal a felperes előadja, hogy a Bizottság megsértette az EUMSZ 108. cikk (2) és (3) bekezdését, valamint a 659/1999 rendelet 4., 6. cikkét és 13. cikkének (1) bekezdését, mivel a díjszabás vonatkozásában elmulasztotta lefolytatni az e rendelkezésekben a támogatások vizsgálatára előírt kétlépcsős, előzetes vizsgálati eljárásból és hivatalos vizsgálati eljárásból álló eljárást.

Negyedik jogalap: az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdésének megsértése

A negyedik jogalap keretében a felperes előadja, hogy a Bizottság megsértette az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdését, mivel álláspontja szerint a díjszabás állami támogatásokat nyújt. A felperes szerint a Bizottság nem vezethette volna le a díjszabás szelektivitását azon körülményből, hogy a díjszabás csak a repülőtér használóira érvényes. A felperes szerint továbbá a Bizottság nem állapíthatta volna meg a díjszabás állami jellegét, mivel a felperes a díjszabás elfogadásakor többségi magántulajdonban volt.

Ötödik jogalap: az indokolási kötelezettség megsértése

A felperes szerint a Bizottság ezenkívül megsértette az EUMSZ 296. cikk (2) bekezdését, mivel nem indokolta meg megfelelően a 2006-os díjszabásra vonatkozó hivatalos vizsgálati eljárás megindítását.

Hatodik jogalap: a 659/1999 rendelet 10. cikke (2) és (3) bekezdésének megsértése

A hatodik jogalap keretében a felperes előadja, hogy a Bizottság megsértette a 659/1999 rendelet 10. cikkének (2) és (3) bekezdését, mivel a Németországi Szövetségi Köztársasággal szemben a díjszabás vonatkozásában a 659/1999 rendelet 10. cikkének (3) bekezdése értelmében vett információnyújtási rendelkezést hozott, anélkül hogy előbb a 659/1999 rendelet 10. cikkének (2) bekezdése értelmében vett egyszerű információkérést intézett volna a Németországi Szövetségi Köztársasághoz.

____________

1 - Az EK-Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1999. március 22-i 659/1999/EK tanácsi rendelet (HL L 83., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 8. fejezet, 1. kötet, 339. o.).