Language of document :

Rozsudek Tribunálu ze dne 9. září 2014 – Hansestadt Lübeck v. Komise

(Věc T-461/12)1

„Státní podpory – Letištní poplatky − Letiště Lübeck – Rozhodnutí o zahájení řízení podle čl. 108 odst. 2 SFEU – Článek 107 odst. 1 SFEU – Zjevně nesprávné posouzení − Článek 10 nařízení (ES) č. 659/1999“

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobce: Hansestadt Lübeck (Německo) právní nástupce letiště Lübeck GmbH (zástupci: M. Núñez Müller, J. Dammann de Chapto a T. Becker, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: T. Maxian Rusche a R. Sauer, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí Komise C (2012) 1012 final ze dne 22. února 2012 týkajícího se státních podpor SA.27585 a SA.31149 (2012/C) (ex NN/2012, ex CP 31/2009 a CP 162/2010) – Německo, v rozsahu, v němž se toto rozhodnutí týká letištního ceníku letiště Lübeck (Německo) přijatého v roce 2006.Výrok rozsudkuRozhodnutí Komise C (2012) final ze dne 22. února 2012 o státních podporách SA.27585 a SA.31149 (2012/C) (ex NN/2012, ex CP 31/2009 a CP 162/2010) – Německo, se zrušuje v rozsahu, v němž se toto rozhodnutí týká letištního ceníku letiště Lübeck (Německo) přijatého v roce 2006.Ve zbývající části se žaloba zamítá.Komise ponese vlastní náklady řízení a nahradí polovinu nákladů řízení vynaložených Hansestadt Lübeck.