Language of document :

A Törvényszék 2014. szeptember 9-i ítélete – Hansestadt Lübeck kontra Bizottság

(T-461/12. sz. ügy)1

(„Állami támogatások – Repülőtéri díjak – Lübecki repülőtér – Az EUMSZ 108. cikk (2) bekezdése szerinti eljárás megindítását elrendelő határozat – Az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése – Nyilvánvaló mérlegelési hiba – A 659/1999/EK rendelet 10. cikke”)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Hansestadt Lübeck (Németország), a Flughafen Lübeck GmbH jogutódja (képviselők: M. Núñez Müller, J. Dammann de Chapto és T. Becker ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: T. Maxian Rusche és R. Sauer meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az SA.27585 és SA.31149 (2012/C) (korábbi NN/2012, korábbi CP 31/2009 és CP 162/2010) – Németország állami támogatásokról szóló, 2012. február 22-i C(2012) 1012 végleges bizottsági határozat annyiban történő részleges megsemmisítése iránti kérelem, amennyiben e határozat a Lübecki repülőtér (Németország) 2006-ban elfogadott díjszabására vonatkozik.

Az ítélet rendelkező része

A Törvényszék az SA.27585 és SA.31149 (2012/C) (korábbi NN/2012, korábbi CP 31/2009 és CP 162/2010) – Németország állami támogatásokról szóló, 2012. február 22-i C(2012) 1012 végleges bizottsági határozatot megsemmisíti annyiban, amennyiben e határozat a lübecki repülőtéren alkalmazott repülőtéri díjakra vonatkozóan 2006-ban elfogadott díjszabásra vonatkozik.A Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.Az Európai Bizottság viseli saját költségeit, valamint a Hansestadt Lübeck részéről felmerült költségek felét.