Language of document :

Vispārējās tiesas 2014. gada 9. septembra spriedums – Hansestadt Lübeck/Komisija

(lieta T-461/12) 1

Valsts atbalsts – Lidostas maksas – Lībekas lidosta – Lēmums uzsākt LESD 108. panta 2. punktā noteikto procedūru – LESD 107. panta 1. punkts – Acīmredzama kļūda vērtējumā – Regulas (EK) Nr. 659/1999 10. pants

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Hansestadt Lübeck (Vācija), kas ir Flughafen Lübeck GmbH tiesību un saistību pārņēmēja, (pārstāvji – M. Núñez Müller, J. Dammann de Chapto un T. Becker, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – T. Maxian Rusche un R. Sauer)

Priekšmets

Lūgums daļēji atcelt Komisijas 2012. gada 22. februāra Lēmumu C(2012) 1012, galīgā redakcija, saistībā ar valsts atbalstu SA.27585 un SA.31149 (2012/C) (ex 2012/NN, ex CP 31/2009 un CP 162/2010) – Vācija, ciktāl šis lēmums attiecas uz Lībekas (Vācija) lidostas maksājumu kārtību, kas pieņemta 2006. gadāRezolutīvā daļa:atcelt Komisijas 2012. gada 22. februāra Lēmumu C(2012) 1012, galīgā redakcija, saistībā ar valsts atbalstu SA.27585 un SA.31149 (2012/C) (ex NN/2012, ex CP 31/2009 un CP 162/2010) – Vācija, ciktāl šis lēmums attiecas uz Lībekas lidostas maksājumu kārtību, kas pieņemta 2006. gadā;pārējā daļā prasību noraidīt;Eiropas Komisija sedz savus un atlīdzina pusi no Hansestadt Lübeck tiesāšanās izdevumiem.