Language of document :

Sodba Splošnega sodišča z dne 9. septembra 2014 – Hansestadt Lübeck proti Komisiji

(Zadeva T-461/12)1

(Državne pomoči – Letališke pristojbine − Letališče Lübeck – Sklep o začetku postopka iz člena 108(2) PDEU – Člen 107(1) PDEU – Očitna napaka pri presoji – Člen 10 Uredbe (ES) št. 659/1999)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Hansestadt Lübeck (Nemčija), ki je v tem postopku prevzelo pravice in obveznosti Flughafen Lübeck GmbH (zastopniki: M. Núñez Müller, J. Dammann de Chapto in T. Becker, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: T. Maxian Rusche in R. Sauer, zastopnika)

Predmet

Razglasitev delne ničnosti sklepa Komisije C (2012) 1012 final z dne 22 februarja 2012 o državnih pomočeh SA.27585 in SA.31149 (2012/C) (ex NN/2012, ex CP 31/2009 in CP 162/2010) – Nemčija, v delu v katerem se ta sklep nanaša na pravilnik o letaliških pristojbinah, ki velja za letališče Lübeck (Nemčija), sprejet leta 2006.IzrekSklep Komisije C (2012) 1012 final z dne 22. februarja 2012 o državnih pomočeh SA.27585 in SA.31149 (2012/C) (ex 2012/NN, ex CP 31/2009 in CP 162/2010) – Nemčija se za ničen razglasi v delu, v katerem se nanaša na pravilnik o letaliških pristojbinah, ki velja za letališče Lübeck (Nemčija), sprejet leta 2006.V preostalem se tožba zavrne.Evropska komisija nosi svoje stroške in polovico stroškov Hansestadt Lübeck.