Language of document :

Tribunalens dom av den 9 september 2014 – Hansestadt Lübeck mot kommissionen

(Mål T-461/12)( )

(Statligt stöd − Flygplatsavgifter – Lübecks flygplats – Beslut att inleda förfarandet i artikel 108.2 FEUF – Artikel 107.1 FEUF – Uppenbart oriktig bedömning − Artikel 10 i förordni

er)SakenOgiltigförkla

ring av

kommissionens beslut C(2012) 1012 final av den 22 februari 2012 om de statliga stöden SA.27585 och SA.31149 (2012/C) (f.d. NN/2012, f.d. CP 31/2009 och CP 1

62/2010) – Tyskland ogiltigförklaras i de delar som beslutet avser de år 

2006 a

ntagna föreskrifterna om flygplatsavgifter vid Lübecks flygplats (Tyskland).DomslutKommissionens beslut C(2012) 1012 final av den 22 februari 2012 om de statliga stöden SA.27585 och SA.31149 (2012/C) (f.d. NN/2012, f.d. CP 31/2009 och CP 162/2010) – Tyskland ogiltigförklaras i de delar som beslutet avser de år 2006 antagna föres

k

rifterna

om flygplatsavgifter vid Lübecks flygplats.Talan ogillas i övrigt.Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader och ersätta hälften av Hansestadt Lübecks rättegångskostnader.