Language of document :

Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 14. september 2011 - A mod Kommissionen

(Sag F-12/09) 1

(Personalesag - tjenestemænd - erhvervssygdom - forhold mellem procedurerne i vedtægtens artikel 73 og 78 - foreløbig erstatning - refusion af udgifter til lægebehandling - adgang til personlig aktmappe)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: A (P., Frankrig) (ved advokaterne B. Cambier og A. Paternostre)

Sagsøgt Europa-Kommissionen (ved J. Currall og J. Baquero Cruz, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Dels en påstand om, at det fastslås, at Kommissionen er ansvarlig for visse fejl, den skulle have begået over for sagsøgeren inden for rammerne af proceduren i vedtægtens artikel 73, og om annullation af flere afslag på at anvende bestemmelserne i vedtægtens artikel 73, stk. 2, litra b), i sagsøgerens tilfælde, på at tilstille ham en række dokumenter, der indgår i hans lægejournal, samt på at refundere visse lægeudgifter. Dels en påstand om erstatning for den angiveligt forvoldte skade.

Konklusion

Europa-Kommissionen frifindes.

A. betaler sagens omkostninger.

____________

1 - EUT C 113 af 16.5.2009, s. 45.