Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 14 septembrie 2011 - A/Comisia

(Cauza F-12/09)1

(Funcție Publică - Funcționari - Boală profesională - Raporturi între procedurile prevăzute la articolele 73 și 78 din statut - Indemnizație provizorie - Rambursarea cheltuielilor medicale - Acces la dosarul individual)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: A (P., Franța) (reprezentanți: B. Cambier și A. Paternostre, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: J. Currall și J. Baquero Cruz, agenți)

Obiectul

Pe de o parte, o cerere prin care se urmărește constatarea răspunderii Comisiei pentru anumite greșeli despre care reclamantul pretinde că au fost săvârșite în cazul său în cadrul procedurii desfășurate în temeiul articolului 73 din Statutul funcționarilor, precum și anularea mai multor decizii având ca obiect refuzul de a aplica în cazul reclamantului dispozițiile articolului 73 alineatul (2) litera (b) din statut, de a îi comunica o serie de documente care fac parte din dosarul său medical și de a îi rambursa anumite cheltuieli medicale - Pe de altă parte, o cerere având ca obiect repararea prejudiciului pe care reclamantul pretinde că l-a suferit.

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

Obligă reclamantul la plata tuturor cheltuielilor de judecată.

____________

1 - JO C 113, 16.5.2009, p. 45.