Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 14. septembra 2011 - A proti Komisiji

(Zadeva F-12/09)1

(Javni uslužbenci - Uradniki - Poklicna bolezen - Razmerje med postopkoma iz členov 73 in 78 Kadrovskih predpisov - Začasno nadomestilo - Povrnitev zdravstvenih stroškov - Vpogled v posamični spis)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: A (P., Francija) (zastopnika: B. Cambier in A. Paternostre, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: J. Currall in J. Baquero Cruz, zastopnika)

Predmet

Prvič, predlog za ugotovitev odgovornosti Komisije za določene napake, domnevno storjene tožeči stranki v okviru postopka na podlagi člena 73 Kadrovskih predpisov ter razglasitev ničnosti več odločb, s katerimi je bila tožeči stranki zavrnjena obravnava na podlagi določb člena 73(2)(b) Kadrovskih predpisov, posredovanje dokumentov, ki so del njene zdravstvene kartoteke, ter povrnitev nekaterih zdravstvenih stroškov. Drugič, predlog za povrnitev domnevno utrpljene škode.

Izrek

1.    Tožba se zavrne.

2.    Tožeči stranki se naloži plačilo vseh stroškov.

____________

1 - UL C 113, 16.5.2009, str. 45.