Language of document :

Acțiune introdusă la 30 ianuarie 2009 - Faria/OAPI

(Cauza F-7/09)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Maria-Hélène Faria (Muchamiel, Spania) (reprezentant: L. Levi, avocat)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul pieţei interne (mărci, desene şi modele industriale)

Obiectul și descrierea litigiului

Cerere de anulare a raportului de evaluare aferent perioadei cuprinsă între 1 octombrie 2006 și 30 septembrie 2007, precum și obligarea pârâtului la despăgubirea reclamantei pentru prejudiciul suferit.

Concluziile reclamantei

Anularea raportului de evaluare aferent perioadei cuprinsă între 1 octombrie 2006 și 30 septembrie 2007;

în măsura în care este necesar, anularea Deciziei din 17 octombrie 2008, de respingere a reclamației formulate de reclamantă;

obligarea pârâtului la plata de daune și interese pentru repararea prejudiciului moral suferit, evaluate ex aequo et bono la 100 000 de euro;

obligarea OAPI la plata cheltuielilor de judecată.

____________