Language of document :

Sag anlagt den 6. februar 2009 - Vicente Carbajosa m.fl. mod Kommissionen

(Sag F-9/09)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: Isabel Vicente Carbajosa (Bruxelles, Belgien) m.fl. (ved avocats S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis og E. Marchal)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af afgørelsen om vedtagelse og offentliggørelse af meddelelsen om udvælgelsesprøve EPSO/AD/116/08 og EPSO/AD/117/08 og afgørelserne om rettelsen af stopprøverne og de skriftlige prøver samt om bedømmelsen af de mundtlige prøver.

Sagsøgernes påstande

Annullation af Kommissionens afgørelse om offentliggørelse og fastsættelse af adgangsbetingelserne for og om afviklingen af udvælgelsesprøve EPSO/AD/116/08 og EPSO/AD/117/08.

Annullation af afgørelserne truffet af udvælgelseskomitéen for udvælgelsesprøve EPSO/AD/116/08 og EPSO/AD/117/08 om rettelsen af stopprøverne og de skriftlige prøver samt om bedømmelsen af de mundtlige prøver.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________