Language of document :

Prasība, kas celta 2009. gada 6. februārī - Vicente Carbajosa u.c./Komisija

(lieta F-9/09)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Isabel Vicente Carbajosa, Brisele (Beļģija), un citi (pārstāvji - S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu par paziņojumu par konkursu EPSO/AD/116/08 un EPSO/AD/117/08 pieņemšanu un publicēšanu un lēmumus saistībā ar priekšatlases testu un rakstveida pārbaudījumu pārbaudi un mutvārdu pārbaudījumu novērtējumu.

Prasītāju prasījumi:

atcelt Komisijas lēmumus publicēt un noteikt konkursu EPSO/AD/116/08 un EPSO/AD/117/08 pielaišanas un pārbaudījumu norises nosacījumus;

atcelt konkursu EPSO/AD/116/08 un EPSO/AD/117/08 atlases komisijas lēmumus saistībā ar priekšatlases testu un rakstveida pārbaudījumu pārbaudi, kā arī mutvārdu pārbaudījumu novērtējumu;

piespriest Eiropas Kopienu Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________