Language of document :

Beroep ingesteld op 6 februari 2009 - Vicente Carbajosa e.a. / Commissie

(Zaak F-9/09)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partijen: Isabel Vicente Carbajosa (Brussel, België) en anderen (vertegenwoordigers: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Voorwerp en beschrijving van het geding

Verzoek tot nietigverklaring van het besluit houdende vaststelling en bekendmaking van de aankondigingen van vergelijkend onderzoek EPSO/AD/116/08 en EPSO/AD/117/08 en van de besluiten betreffende de correctie van de voorselectietests en de schriftelijke examens alsmede de beoordeling van de mondelinge examens

Conclusies van de verzoekende partijen

nietig verklaren de besluiten van de Commissie houdende bekendmaking en vaststelling van de voorwaarden voor de toelating en het verloop van de examens van vergelijkende onderzoeken EPSO/AD/116/08 en EPSO/AD/117/08;

nietig verklaren de besluiten van de jury's van de vergelijkende onderzoeken EPSO/AD/116/08 en EPSO/AD/117/08 betreffende de correctie van de voorselectietests en van de schriftelijke examens alsmede de beoordeling van de mondelinge examens;

de Commissie van de Europese Gemeenschappen verwijzen in de kosten van de procedure.

____________