Language of document :

Sag anlagt den 3. februar 2009 - Moshonaki mod Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

(Sag F-10/09)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Chrysanthe Moschonaki (Bruxelles, Belgien) (ved avocat N. Lhoëst)

Sagsøgt: Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Dels påstand om annullation af afgørelse om afslag på sagsøgerens klage over chefen for personaleadministrationen for chikane, dels påstand om, at sagsøgte tilpligtes at betale sagsøgeren erstatning for lidt skade.

Sagsøgerens påstande

Annullation af afgørelse truffet af Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårenes direktør den 29. februar 2008 om afslag på sagsøgerens klage over chefen for personadministrationen for chikane.

Om fornødent: annullation af Instituttets udtrykkelige afslag af 24. oktober 2008 på den klage, sagsøgeren indgav den 27. juni 2008 i medfør af artikel 90, stk. 2.

Instituttet tilpligtes at betale sagsøgeren en erstatning, der foreløbigt fastsat til 100 000 EUR

Instituttet tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________