Language of document :

Kanne 8.2.2009 - Marcuccio v. komissio

(Asia F-11/09)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Marcuccio (Tricase, Italia) (edustaja: avvocato G. Cipressa)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Sen päätöksen kumoaminen, jolla vastaaja hylkäsi kokonaisuudessaan kantajan tekemän, tiettyjen sairauskulujen korvaamista koskevan hakemuksen.

Vaatimukset

Päätös, jolla sairauskulujen korvaamista koskevat, kantajan 27.12.2007 tekemät kaksi hakemusta hylättiin, on kumottava

16.10.2008 päivätty kirje on tarpeellisin osin kumottava

Euroopan yhteisöjen komissio on velvoitettava maksamaan kantajalle sairauskulujen korvauksena 356,18 euroa tai sellainen tätä pienempi määrä, jota virkamiestuomioistuin pitää oikeana ja kohtuullisena, ja tälle summalle kertyvät 10 prosentin suuruiset vuotuiset korot vuosittain pääomitettuina sitä päivää seuraavan viidennentoista kuukauden ensimmäisestä päivästä lukien, jona nämä kaksi hakemusta saapuivat vastaanottajalleen, tai pääomitettuna siitä päivästä lukien, jota virkamiestuomioistuin pitää oikeana

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________