Language of document :

Acțiune introdusă la 8 februarie 2009 - Marcuccio/Comisia

(Cauza F-11/09)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamant: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (reprezentant: G. Cipressa, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităţilor Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei prin care se refuză rambursarea în proporție de 100 % a cheltuielilor medicale efectuate de reclamant

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei de respingere a celor două cereri din 27 decembrie 2007 referitoare la rambursarea cheltuielilor medicale efectuate de reclamant;

în măsura necesară, anularea notei din 16 octombrie 2008;

obligarea Comisiei Comunităților Europene la plata către reclamant, cu titlu de rambursare în proporție de 100 % a cheltuielilor medicale, a sumei de 356,18 euro sau a acelei sume mai mici pe care Tribunalul o va considera justă și echitabilă în această privință și, în plus, plata unei dobânzi pentru această sumă, începând cu prima zi din a cincea lună care a urmat zilei în care ambele cereri au ajuns la destinatar, în valoare de 10 % pe an, cu capitalizare anuală, sau în valoarea, cu capitalizarea și având dies a quo pe care Tribunalul le va reține ca fiind juste;

obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

____________