Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2010. október 28-i ítélete - Vicente Carbajosa és társai kontra Bizottság

(F-9/09. sz. ügy)1

(Közszolgálat - A csalás elleni küzdelem területén meghirdetett EPSO/AD/116/08 és EPSO/AD/117/08 versenyvizsga - Sérelmet okozó aktus - A pályázók kizárása az előválogató teszten elért eredményük alapján - Az EPSO hatáskörének hiánya)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Isabel Vicente Carbajosa és társai (Brüsszel, Belgium) (képviselők: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis és É. Marchal ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: J. Currall és B. Eggers meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az EPSO/AD/116/08 és EPSO/AD/117/08 versenyvizsga vizsgakiírásának elfogadásáról és közzétételéről szóló határozat, valamint az előválogató tesztek és az írásbeli vizsgák kijavítására, továbbá a szóbeli vizsgák értékelésére vonatkozó határozatok megsemmisítése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék megsemmisíti az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) azon határozatait, amelyekben I. Vicente Carbajosa-t az EPSO/AD/117/08 versenyvizsga, N. Lehtinent és M. Menchént pedig az EPSO/AD/116/08 versenyvizsga tekintetében nem vették fel a teljes pályázat benyújtására felkért pályázók listájára.

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet az ezt meghaladó részében elutasítja.

A Bizottság viseli az összes költséget.

____________

1 - HL C 82., 2009.4.4., 37. o.