Language of document :

2010 m. spalio 28 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Vicente Carbajosa ir kt. prieš Komisiją

(Byla F-9/09)1

(Viešoji tarnyba - Bendrieji konkursai EPSO/AD/116/08 ir EPSO/AD/117/08 kovos su sukčiavimu srityje - Asmens nenaudai priimtas aktas - Neįtraukimas į kandidatų sąrašą, paskelbus atrankos testų rezultatus - EPSO nekompetentingumas)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovai: Isabel Vicente Carbajosa ir kt. (Briuselis, Belgija), atstovaujami advokatų S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ir E. Marchal

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama J. Currall ir B. Eggers

Dalykas

Prašymas panaikinti, pirma, sprendimą priimti ir paskelbti pranešimus apie konkursus EPSO/AD/116/08 ir EPSO/AD/117/08 ir, antra, sprendimus, susijusius su pirminės atrankos testų bei testų raštu taisymu ir su testų žodžiu vertinimu.

Sprendimo rezoliucinė dalis

Panaikinti Europos personalo atrankos tarnybos (EPSO) sprendimus neįtraukti I. Vicente Carbajosa į konkurso EPSO/AD/117/08 ir Lehtinen bei Menchén į konkurso EPSO/AD/116/08 kandidatų, kviečiamų pateikti išsamias paraiškas, sąrašą.

Atmesti likusią ieškinio dalį kaip nepriimtiną.

Europos Komisija padengia visas bylinėjimosi išlaidas.

____________

1 - OL C 82, 2009 4 4, p. 37.