Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2010. gada 28. oktobra spriedums - Vicente Carbajosa u.c./Komisija

(lieta F-9/09) 1

Civildienests - Vispārējais konkurss EPSO/AD/116/08 un EPSO/AD/117/08 krāpšanas apkarošanas jomā - Nelabvēlīgs lēmums - Kandidātu izslēgšana pēc priekšatlases testos saņemtajiem rezultātiem - EPSO nekompetence

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājas: Isabel Vicente Carbajosa u.c. (Brisele, Beļģija) (pārstāvji - S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis un É. Marchal, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji - J. Currall un B. Eggers)

Priekšmets

Prasība atcelt lēmumu par paziņojumu par konkursu EPSO/AD/116/08 un EPSO/AD/117/08 pieņemšanu un publicēšanu un lēmumus saistībā ar priekšatlases testu un rakstveida pārbaudījumu pārbaudi un mutvārdu pārbaudījumu novērtējumu

Rezolutīvā daļa:

atcelt Eiropas Personāla atlases biroja (EPSO) lēmumus neiekļaut Vicente Carbajosa konkursa EPSO/AD/117/08 un Lehtinen un Menchén konkursa EPSO/AD/116/08 kandidātu sarakstā, kas uzaicināti iesniegt pieteikumu pilnībā;

pārējā daļā prasību noraidīt kā nepieņemamu;

Eiropas Komisija atlīdzina visus tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 82, 04.04.2009., 37. lpp.