Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 28 oktober 2010

Vicente Carbajosa e.a. / Commissie

(zaak F-9/09)1

(Openbare dienst - Algemeen vergelijkende onderzoeken EPSO/AD/116/08 en EPSO/AD/117/08 op het gebied van de fraudebestrijding - Bezwarend besluit - Uitsluiting van kandidaten na uitslag van toelatingstoetsen - Onbevoegdheid van EPSO)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partijen: Isabel Vicente Carbajosa e.a. (Brussel, België) (vertegenwoordigers: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis en É. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J. Currall en B. Eggers, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit tot vaststelling en bekendmaking van de aankondigingen van vergelijkende onderzoeken EPSO/AD/116/08 en EPSO/AD/117/08 en van de besluiten betreffende de correctie van de voorselectietoetsen en de schriftelijke examens en betreffende de beoordeling van de mondelinge examens

Dictum

De besluiten van het Europees Bureau voor personeelselectie (EPSO) om Vicente Carbajosa voor vergelijkend onderzoek EPSO/AD/117/08 en Lehtinen en Menchén voor vergelijkend onderzoek EPSO/AD/116/08 niet op te nemen op de lijst van kandidaten die worden verzocht een volledig sollicitatieformulier in te vullen, worden nietig verklaard.

Het beroep wordt voor het overige niet-ontvankelijk verklaard.

De Europese Commissie zal alle kosten dragen.

____________

1 - PB C 82 van 04/04/2009, blz. 37.