Language of document : ECLI:EU:F:2009:169

ORDONANȚA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE

(Camera întâi)

15 decembrie 2009

Cauza F‑8/09

Svetoslav Apostolov

împotriva

Comisiei Europene

„Funcție publică – Funcționari – Acțiune inadmisibilă – Tardivitate”

Obiectul: Acțiune formulată în temeiul articolelor 236 CE și 152 EA, prin care domnul Apostolov solicită în special anularea deciziei Oficiului Comunităților Europene pentru Selecția Personalului (EPSO) din 21 octombrie 2008 de respingere a reclamației sale îndreptate împotriva deciziei EPSO din 25 aprilie 2008, prin care i se indică faptul că notele obținute la testele de selecție din cadrul apelului pentru exprimarea interesului EPSO/CAST 27/4/7 erau insuficiente pentru a‑i permite înscrierea în baza de date a candidaților selecționați

Decizia: Respinge acțiunea ca inadmisibilă. Obligă reclamantul la plata cheltuielilor de judecată.

Sumarul ordonanței

Procedură – Termene de introducere a acțiunii – Decădere – Eroare scuzabilă – Noțiune

[Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcției Publice, art. 97 alin. (4) și art. 100 alin. (3); Statutul funcționarilor, art. 91 alin. (3)]

În cadrul reglementării comunitare privind termenele de introducere a acțiunii, noțiunea de eroare scuzabilă, care permite derogarea de la acestea, nu poate viza decât circumstanțe excepționale în care în special instituția vizată a adoptat un comportament de natură să provoace, prin el însuși sau într‑o măsură determinantă, o confuzie admisibilă în percepția unui justițiabil de bună‑credință și care dă dovadă de întreaga diligență cerută unui operator normal informat.

(a se vedea punctul 21)

Trimitere la:

Curte: 15 decembrie 1994, Bayer/Comisia, C‑195/91 P, Rec., p. I‑5619, punctul 26; 15 mai 2003, Pitsiorlas/Consiliul și BCE, C‑193/01 P, Rec., p. I‑4837, punctul 24