Language of document :

Appell ippreżentat fis-26 ta’ Jannar 2021 minn Allergan Holdings France mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (It-Tielet Awla) fit-18 ta’ Novembru 2020 fil-Kawża T-664/19, Allergan Holdings France vs EUIPO – Dermavita (JUVEDERM ULTRA)

(Kawża C-41/21 P)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Appellant: Allergan Holdings France (rappreżentanti: T. de Haan, avocat, u J. Day, Solicitor)

Parti oħra fil-proċedura: L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO), Dermavita Co. Ltd

B’ordni tad-29 ta’ April 2021, il-Qorti tal-Ġustizzja (Awla tal-Ammissjoni tal-Appelli) iddeċidiet li l-appell ma kienx ammess u li Allergan Holdings France għandha tbati l-ispejjeż rispettivi tagħha.

____________