Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 12. prosince 2012 - Ghigna v. Komise

(Věc F-27/12)1

Jednací jazyk: italština

Předseda třetího senátu rozhodl o vyškrtnutí věci.

____________

1 - Úř. věst. C 184, 23.6.2012, s. 22.