Language of document :

Kendelse afsagt af Personaleretten den 12. december 2012 - Ghigna mod Kommissionen

(Sag F-27/12) 1

Processprog: italiensk

Formanden for Tredje Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registeret.

____________

1 - EUT C 184 af 23.6.12, s. 22..