Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu 12. detsembri 2012. aasta määrus - Ghigna versus komisjon

(kohtuasi F-27/12)1

Kohtumenetluse keel: itaalia

Kolmanda koja esimees tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.

____________

1 - ELT C 184, 23.6.2012, lk 22.