Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 12 decembrie 2012 - Ghigna/Comisia

(Cauza F-27/12)1

Limba de procedură: italiana

Președintele Camerei a treia a dispus radierea cauzei.

____________

1 - JO C 184, 23.6.2012, p. 22.