Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence z dne 12. decembra 2012 - Ghinga proti Komisiji

(Zadeva F-27/12)1

Jezik postopka: italijanščina

Predsednik tretjega senata je odredil izbris zadeve.

____________

1 - UL C 184, 23.6.2012, str. 22.