Language of document :

Personaldomstolens beslut (första avdelningen) av den 25 juni 2013 – Marcuccio mot kommissionen

(Mål F-28/12)1

(Ansökan om att stryka en mening i läkarutlåtandet – Olycksfall eller yrkessjukdom – Underförstått avslag på ansökan)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ombud: advokaten G. Cipressa)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: C. Berardis-Kayser och G. Gattinara, biträdda av advokaten A. Dal Ferro)

Saken

Ansökan om att ogiltigförklara det underförstådda beslutet att avslå sökandens ansökan om att stryka en mening i läkarutlåtandet av den 28 februari 2008, att sända ett nytt och i denna mening rättat utlåtande till den läkare som sökanden valt och att i journalen över sökandens yrkessjukdomar i allmänhet stryka samtliga upplysningar om den omständigheten – vilken sökanden påstår är oriktig – att det vita pulver som sökanden kom i kontakt med slutligen visat sig vara vitt damm från en dagstidning som sökanden prenumererade på.

Avgörande

Talan avvisas, eftersom det är uppenbart att den/det inte kan prövas i sak.

Luigi Marcuccio ska bära sina rättegångskostnader och ersätta kommissionens rättegångskostnader.

Luigi Marcuccio ska erlägga beloppet 2 000 euro till personaldomstolen.

____________

1 EUT C 174, 16.6.12, s. 31.