Language of document :

Prasība, kas celta 2012. gada 23. februārī – ZZ/ECB

(lieta F-26/12)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: ZZ (pārstāvis – S. Pappas, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Centrālā Banka

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt ECB lēmumu noraidīt prasītājas lūgumus par piekļuvi dokumentiem un prasība atlīdzināt zaudējumus

Prasītājas prasījumi:

Prasītājas prasījumi Civildienesta tiesai ir šādi:

atcelt ECB lēmumus noraidīt prasītājas lūgumus par piekļuvi dokumentiem, proti, 2011. gada 21. jūnija lēmumu, ar kuru tika noraidīts prasītājas lūgums par piekļuvi dokumentiem, Ģenerāldirektora 2011. gada 12. augusta lēmumu un Eiropas Centrālās bankas priekšsēdētāja 2011. gada 12. decembra lēmumu;

piespriest ECB samaksāt kompensāciju, kas ex aequo et bono tiek novērtēta EUR 10 000 apmērā par nodarīto morālo kaitējumu;

piespriest ECB atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.