Language of document :

Beroep ingesteld op 23 februari 2012 – ZZ / ECB

(Zaak F-26/12)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordiger: S. Pappas, advocaat)

Verwerende partij: Europese Centrale Bank

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van de ECB houdende afwijzing van de door de verzoekende partij ingediende verzoeken om toegang tot documenten en verzoek om schadevergoeding

Conclusies van de verzoekende partij

De verzoekende partij verzoekt het Gerecht:

nietig te verklaren de besluiten van de ECB houdende afwijzing van haar verzoeken om toegang tot documenten, dat wil zeggen het besluit van 21 juni 2011 tot afwijzing van haar verzoek om toegang tot documenten, het besluit van de directeur-generaal van 12 augustus 2011 en het besluit van de president van de Europese Centrale Bank van 12 december 2011;

de ECB te veroordelen tot betaling van een vergoeding voor de geleden immateriële schade, welke ex aequo et bono op 10 000 EUR wordt geraamd;

de ECB te verwijzen in de kosten van de procedure.