Language of document :

Acțiune introdusă la 23 februarie 2012 – ZZ/BCE

(Cauza F-26/12)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentant: S. Pappas, avocat)

Pârâtă: Banca Centrală Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei BCE de respingere a cererii reclamantului de acces la documente şi o cerere de despăgubiri

Concluziile reclamantului

Anularea deciziilor BCE de respingere a cererilor reclamantului de acces la documente, şi anume decizia din 21 iunie 2011 prin care a fost respinsă cererea reclamantului de acces la documente, decizia directorului general din 12 august 2011 şi decizia preşedintelui Băncii Centrale Europene din 12 decembrie 2011;

obligarea BCE la plata unor despăgubiri evaluate ex aequo et bono la 10 000 de euro pentru prejudiciul moral suferit;

obligarea BCE la plata cheltuielilor de judecată.