Language of document :

Tožba, vložena 23. februarja 2012 – ZZ proti ECB

(Zadeva F-26/12)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: S. Pappas, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska centralna banka

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe Evropske centralne banke (v nadaljevanju: ECB) o zavrnitvi prošenj tožeče stranke za dostop do dokumentov in odškodninski zahtevek.

Predlogi tožeče stranke

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga:

–    naj odločbe ECB o zavrnitvi prošenj tožeče stranke za dostop do dokumentov, in sicer odločbo z dne 21. junija 2011, s katero je bila prošnja tožeče stranke za dostop do dokumentov zavrnjena, in odločbo generalnega direktorja z dne 12. avgusta 2011 ter odločbo predsednika Evropske centralne banke z dne 12. decembra 2011, razglasi za nične;

naj ECB naloži plačilo odškodnine, ex eaequo et bono ocenjene na 10.000 EUR, za povzročeno nepremoženjsko škodo;

naj ECB naloži plačilo stroškov.