Language of document :

Kanne 24.2.2012 – ZZ v. komissio

(Asia F-27/12)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja R. Ferlin)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Sellaisen komission päätöksen kumoaminen, jolla kantajalta evättiin mahdollisuus osallistua kilpailuun EPSO/COM/AD/02/10–AD7

Vaatimukset

Euroopan komission 21.11.2011 tekemä päätös nro R/718/11 on kumottava

toissijaisesti koko kilpailu on kumottava

komissio on velvoitettava maksamaan 50 000 euroa korvauksena asiasta aiheutuneesta henkisestä kärsimyksestä

vastaaja on velvoitettava korvaamaan kaikki oikeudenkäyntikulut.