Language of document :

Prasība, kas celta 2012. gada 24. februārī – ZZ/Komisija

(lieta F-27/12)

Tiesvedības valoda – itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvis – R. Ferlin, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt Komisijas lēmumu, ar kuru nolemts izslēgt prasītāju no konkursa EPSO/COM/AD/02/10- AD7

Prasītāja prasījumi:

atcelt Eiropas Komisijas 2011. gada 21. novembra Lēmumu Nr. R/718/11;

pakārtoti, atcelt visu konkursu;

piespriest Komisijai samaksāt EUR 50 000 kā kompensāciju par radīto morālo kaitējumu;

piespriest Komisijai atlīdzināt visus tiesāšanās izdevumus.