Language of document :

Talan väckt den 24 februari 2012 – ZZ mot kommissionen

(Mål F-27/12)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten R. Ferlin)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av kommissionens beslut om avslag på sökandens ansökan om att få delta i uttagningsprovet EPSO/COM/AD/02/10-AD7.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara Europeiska kommissionens beslut nr R/718/11 av den 21 november 2011,

i andra hand ogiltigförklara uttagningsprovet i dess helhet,

förplikta kommissionen att betala ett belopp om 50 000 euro i ersättning för den ideella skada som sökanden lidit med anledning av tvisten,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.