Language of document :

Žaloba podaná 5. marca 2012 – ZZ/Komisia

(vec F-30/12)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: C. Mourato, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Návrh na zrušenie rozhodnutia výberovej komisie všeobecného výberového konania EPSO/AD/204/10 nepripustiť žalobcu do ďalšej fázy výberového konania

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie výberovej komisie všeobecného výberového konania EPSO/AD/204/10 z 13. apríla 2011 týkajúce sa žalobcu,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.