Language of document :

Talan väckt den 5 mars 2012 – ZZ mot kommissionen

(Mål F-30/12)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten C. Mourato)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av uttagningskommitténs beslut i det allmänna uttagningsprovet EPSO/AD/204/10 att inte ge sökanden tillträde till den påföljande delen av uttagningsprovet.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara uttagningskommitténs beslut av den 13 april 2011 i det allmänna uttagningsprovet EPSO/AD/204/10 i den del det avser sökanden, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.