Language of document :

Talan väckt den 5 mars 2012 – ZZ m.fl. mot kommissionen

(Mål F-29/12)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ med flera (ombud: advokaterna D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och É. Marchal)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av beslutet om överföring av pensionsrättigheter som förvärvats före anställning vid kommissionen på grundval av den omräkning som gjorts av byrån för löneadministration och individuella ersättningar (PMO)

Sökandena yrkanden

Sökandena yrkar att personaldomstolen ska

förklara att artikel 9 i de allmänna genomförandebestämmelserna för artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna är rättsstridig,

ogiltigförklara besluten att upphäva och ersätta sökandens erbjudanden om pensionsrättigheter,

ogiltigförklara besluten att tillämpa de parametrar som avses i de allmänna genomförandebestämmelserna för artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna av den 3 mars 2011 på sökandenas ansökningar om överföring av pensionsrättigheter, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.