Language of document : ECLI:EU:F:2013:88

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉKÉNEK VÉGZÉSE

(első tanács)

2013. június 25.

F‑28/12. sz. ügy

Luigi Marcuccio

kontra

Európai Bizottság

„Közszolgálat – Az orvosi jelentés egyik mondatának törlésére irányuló kérelem – Baleset vagy foglalkozási megbetegedés – A kérelem hallgatólagos elutasítása”

Tárgy:      Az EAK‑Szerződésre annak 106a. cikke alapján alkalmazandó EUMSZ 270. cikk alapján előterjesztett kereset, amelyben L. Marcuccio azon határozat megsemmisítését kéri, amelyben az Európai Bizottság megtagadta a valamely esemény balesetként történő elismerésére irányuló eljárásban készült orvosi jelentés tartalmának módosítását.

Határozat:      A Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant elutasítja. L. Marcuccio maga viseli saját költségeit, valamint köteles viselni az Európai Bizottság részéről felmerült költségeket. A Közszolgálati Törvényszék kötelezi L. Marcucciót 2000 eurónak az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke részére történő megfizetésére.

Összefoglaló

1.      Tisztviselői keresetek – Sérelmet okozó aktus – Fogalom – Előkészítő aktus – A tisztviselők foglalkozási megbetegedési és baleseti kockázatának fedezésére vonatkozó szabályozás 20. cikke alapján indult vizsgálat keretében készült orvosi jelentés – Kizártság

(Személyzeti szabályzat, 90. és 91. cikk; a tisztviselők foglalkozási megbetegedési és baleseti kockázatának fedezésére vonatkozó szabályozás, 20. cikk)

2.      Bírósági eljárás – Költségek – A Közszolgálati Törvényszéknek a tisztviselő visszaélésszerű keresete révén szükségtelenül vagy rosszhiszeműen okozott költségek

(A Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata, 94. cikk)

1.      Csak azok a kötelező joghatásokat kiváltó intézkedések minősülnek megsemmisítés iránti keresettel megtámadható jogi aktusoknak és határozatoknak, amelyek a felperes jogi helyzetének jelentős módosításával a felperes érdekeit érintik.

Így az olyan aktusok vagy határozatok esetén, amelyek kidolgozása több szakaszban, különösen pedig belső eljárás során történik, csak azon intézkedések minősülnek megtámadható aktusoknak, amelyek az eljárás lezárásaként rögzítik az intézmény végleges álláspontját, a végső határozat előkészítésére irányuló közbenső intézkedések azonban nem.

E tekintetben a tisztviselők foglalkozási megbetegedési és baleseti kockázatának fedezésére vonatkozó szabályozás 20. cikke alapján indult vizsgálat keretében készült orvosi jelentést tisztán a végső határozatot előkészítő aktusnak kell tekinteni, és önmagában véve nem minősül sérelmet okozó aktusnak. E körülmények között az ilyen jelentés módosítása iránti kérelem nem tekinthető a személyzeti szabályzat 90. cikkének (1) bekezdése szerinti kérelemnek, amelynek hallgatólagos elutasítása ellen a személyzeti szabályzat 90. cikkének (2) bekezdése alapján panasz benyújtására, majd a személyzeti szabályzat 91. cikke alapján kereset indítására volna lehetőség.

(lásd a 20., 21., 24. és 25. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság 204/85. sz., Biedermann kontra Számvevőszék ügyben 1988. január 19‑én hozott ítéletének 6. pontja;

a Közszolgálati Törvényszék F‑47/06. sz., Aimi és társai kontra Bizottság ügyben 2006. december 13‑án hozott végzésének 58. pontja; F‑52/06. sz., Pimlott kontra Europol ügyben 2007. november 29‑én hozott ítéletének 48. pontja; F‑3/11. sz.,Marcuccio kontra Bizottság ügyben 2012. február 29‑én hozott végzésének 39. pontja.

2.      A Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata 94. cikke értelmében, ha ez utóbbinak olyan költségeket okoznak, amelyet el lehetett volna kerülni, különösen ha a kereset nyilvánvalóan visszaélésszerű, e Törvényszék a költségeket okozó felet azok teljes egészében vagy részben történő megtérítésére kötelezheti, e megtérítés összege azonban nem haladhatja meg a 2000 eurót.

Ezt a rendelkezést akkor kell alkalmazni, ha az Európai Unió bíróságai már többször megállapították, hogy a felperes bármely érvényes indok nélkül választotta a peres eljárást, és nyilvánvaló, hogy a szóban forgó ügy ezen lépés következménye.

(lásd a 30. és 31. pontot)