Language of document : ECLI:EU:F:2013:88

EUROPOS SĄJUNGOS TARNAUTOJŲ TEISMO (pirmoji kolegija) NUTARTIS

2013 m. birželio 25 d.

Byla F‑28/12

Luigi Marcuccio

prieš

Europos Komisiją

„Viešoji tarnyba – Prašymas pašalinti sakinį iš medicininės ataskaitos – Nelaimingas atsitikimas arba profesinė liga – Implicitinis prašymo atmetimas“

Dalykas:      Pagal SESV 270 straipsnį, taikomą EAEB sutarčiai pagal jos 106a straipsnį, pareikštas ieškinys; juo L. Marcuccio prašo panaikinti sprendimą, kuriuo Europos Komisija atsisakė pakeisti per įvykio pripažinimo nelaimingu atsitikimu procedūrą parengtos medicininės ataskaitos turinį.

Sprendimas:      Atmesti ieškinį kaip akivaizdžiai nepriimtiną. L. Marcuccio padengia savo ir Europos Komisijos patirtas bylinėjimosi išlaidas. L. Marcuccio nurodoma sumokėti Europos Sąjungos tarnautojų teismui 2 000 eurų.

Santrauka

1.      Pareigūnų ieškinys – Asmens nenaudai priimtas aktas – Sąvoka – Parengiamasis aktas – Medicininė ataskaita, parengta per tyrimą, pradėtą pagal Taisyklių dėl draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų 20 straipsnį – Netaikymas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 ir 91 straipsniai; Taisyklių dėl draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų 20 straipsnis)

2.      Teismo procesas – Bylinėjimosi išlaidos – Nepagrįstos arba nesąžiningos išlaidos, Tarnautojų teismo patirtos dėl pareigūno piktnaudžiaujant procesu pareikšto ieškinio

(Tarnautojų teismo procedūros reglamento 94 straipsnis)

1.      Ieškinio dėl panaikinimo objektas gali būti tik tokie aktai ar sprendimai, kurie sukelia privalomų teisinių pasekmių ir tiesiogiai bei nedelsiant daro poveikį ieškovo interesams ir atitinkamai keičia jo teisinę padėtį.

Užbaigiant vidaus procedūrą priimtus aktus ir sprendimus, kurių rengimas vyksta keliais etapais, galima skųsti tik jeigu jais po šios procedūros įtvirtinama galutinė institucijos pozicija, išskyrus tarpines priemones, kuriomis siekiama tik parengti galutinį sprendimą.

Šiuo klausimu medicininė ataskaita, parengta per tyrimą, pradėtą pagal Bendrųjų taisyklių dėl pareigūnų draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų 20 straipsnį, turi būti vertinama kaip tik parengiamasis galutinio sprendimo aktas ir, vertinama atskirai, nėra asmens nenaudai priimtas aktas. Šiomis aplinkybėmis prašymas, kuriuo siekiama pakeisti tokią ataskaitą, negali būti laikomas prašymu, kaip jis suprantamas pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnio 1 dalį, kurį implicitiškai atmetus galima pateikti skundą pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnio 2 dalį, o vėliau pareikšti ieškinį pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 91 straipsnį.

(žr. 20, 21, 24 ir 25 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 1987 m. sausio 21 d. Sprendimo Stroghili prieš Audito Rūmus, 204/85, 6 straipsnis.

Tarnautojų teismo praktika: 2006 m. gruodžio 13 d. Nutarties Aimi ir kt. prieš Komisiją, F‑47/06, 58 punktas; 2007 m. lapkričio 29 d. Sprendimo Pimlott prieš Europolą, F‑52/06, 48 punktas; 2012 m. vasario 29 d. Nutarties Marcuccio prieš Komisiją, F‑3/11, 39 punktas.

2.      Remiantis Tarnautojų teismo procedūros reglamento 94 straipsniu, jei Tarnautojų teismas patyrė išlaidų, kurių buvo galima išvengti, pavyzdžiui, dėl akivaizdžiai piktnaudžiaujant procesu pareikšto ieškinio, jis gali įpareigoti šalį, dėl kurios šios išlaidos patirtos, padengti jas visas arba jų dalį, tačiau ši atlygintina suma negali viršyti 2 000 eurų.

Šia nuostatą reikia taikyti, kai Sąjungos teismai jau kelis kartus konstatavo, kad ieškovas pasirinko kreiptis į teismą be jokio tinkamo pateisinimo, ir kai yra akivaizdu, jog nagrinėjant bylą tęsiamas toks elgesys.

(žr. 30 ir 31 punktus)