Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 18. dubna 2016 – Hill a další v. Komise

(Věc F-29/12)1

Jednací jazyk: francouzština

Předseda prvního senátu nařídil vyškrtnutí věci.

____________

1    Úř. věst. C 133, 5.5.2012, s. 31.