Language of document :

Personaldomstolens beslut av den 18 april 2016 – Hill m.fl. mot kommissionen

(Mål F-29/12)(1 )

Rättegångsspråk: franska

Ordföranden på första avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.

____________

1     EUT C 133, 5.5.2012, s.31.