Language of document :

Az Közszolgálati Törvényszék 2007. február 14-i végzése - Geert Haelterman és társai kontra Bizottság

(F-102/06. sz. ügy)1

Az eljárás nyelve: francia

A második tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.

____________

1 - HL C 261., 2006.10.28., 35. o.