Language of document :

Civildienesta tiesas 2007. gada 14. februāra rīkojums - Geert Haelterman u.c. pret Komisiju

(lieta F-102/06) 1

Tiesvedības valoda - franču

Otrā palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.

____________

1 - OV C 261, 28.10.2006., 35. lpp.