Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 14 februari 2007 - Geert Haelterman e.a. / Commissie

(Zaak F-102/06)1

Procestaal: Frans

De president van de Tweede kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.

____________

1 - PB C 261 van 28.10.2006, blz. 35.