Language of document :

Personaldomstolens beslut av den 14 februari 2007 - Geert Haelterman e.a. mot Kommissionen

(Mål F-102/06)(1)

Rättegångsspråk: franska

Ordföranden på andra avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.

____________

1 - EUT C 261, 28/10/06.